Grup Terapisi

GRUP TERAPİSİ

Grup terapisi, bir veya iki terapistin aynı anda birkaç danışanla çalıştığı bir psikoterapi biçimidir.

Grup terapisinde amaç, duyguları tartışarak ve ifade ederek rahatsızlığı gidermek; yararsız olabilecek tutum, davranış ve alışkanlıkları değiştirmeye yardımcı olmak ve daha yapıcı ve uyarlanabilir başa çıkma yollarını teşvik etmektir.

Bazı gruplar, danışanlarına belirli konular hakkında bilgi sağlamaya veya başa çıkma becerilerini öğretmeye odaklanabilir.

Grup terapisinde genellikle 12 - 15 danışan birlikte bulunur ve terapi haftada 60-90 dakika arasında sürer. Psikoterapistler grup sürecine rehberlik eder.

Grup Terapisi ile ilgili sıkça sorular sorular

Grup terapisinin etkinliği kanıtlanmıştır. Bazı insanlar için bireysel psikoterapi yoluyla elde edilemeyebilecek avantajlar sunabilir. Örneğin, zorluklarla mücadelelerinde yalnız hisseden insanlar, "aynı gemide" olan akranlarıyla etkileşime girerek güven ve cesaret kazanabilirler. Grup terapisi ayrıca genellikle bireysel terapiden daha ekonomiktir.

Grup dinamiği, üyelerin desteklendiğini ve kabul edildiğini hissetmesine izin verir ve damgalanma ve izolasyonu azaltabilir.
Üyeler arasındaki benzerlikler, bir topluluk duygusu sağlarken, deneyim çeşitliliği, zorluklarla başa çıkmanın yeni yolları için fikirlerin kıvılcımını oluşturabilir.

Grup, sosyal riskler almak ve yeni etkileşim ve davranış biçimlerini denemek için güvenli bir ortam sağlar. Üyeler, grupta şu anda olduğundan "daha ileride" olanların stratejilerinden umut kazanabilir ve öğrenebilirler.
Grup terapisi, üyelerin başkalarıyla nasıl ilişki kurduklarını daha iyi anlamalarına ve ilişkilerinde olumlu değişiklikler yapmalarına olanak tanır.

Genellikle, grup, her üyenin gruptaki diğer herkesi görebilmesi için sandalyelerin geniş bir daire şeklinde düzenlendiği bir odada toplanır. Grupta konuşulanlar gizlilik ilkesine bağlı kalacak şekilde grup üyeleri arasında sırdır. 60-90 dakika kadar süren seanslar genellikle bir konuya odaklanır.

Grup boyunca farklı bakış açılarına maruz kalırsınız ve başkalarından öğrenme, geri bildirim ve destek alma fırsatına sahip olursunuz.

Her birey kendi geçmişini ve karakterini de beraberinde gruba getirir bu da her danışana başkalarının geçmişlerinden de öğrenme fırsatını sunar. Ayrıca her danışanın benzer zorluklar yaşayan diğer danışanlara nasıl benzer ve ne bakımdan farklı olduğunun anlaşılması çözüme katkı sunar.

Grup terapisinin yalnızca kişinin anlaşılıyor olması nedeniyle bile faydalı olduğunu gösteren bilimsel veriler mevcuttur. Danışanlar daha önce anlaşılmadıkları bir konuyu kelimelere grup ortamında dökme fırsatı bulabilirler.

Dr. Şengül Altınöz - Psikiyatrist & Psikoterapist
WhatsApp İletişim Hattı