Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB), bir kişinin kontrol edilemeyen, tekrarlayan düşüncelerinin (obsesyonlar) ve / veya yineleyen tekrar etme dürtüsünü hissettiği davranışlarının (kompulsiyonlar) olduğu yaygın, kronik ve uzun süren bir rahatsızlıktır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk ile ilgili sıkça sorular sorular

OKB'nin sonsuz formu olmasına rağmen, geleneksel olarak, OKB'nin aşağıdaki beş başlıkta kategorize edilebileceği belirlenmiştir:

  • Kontrol etme
  • Kirlilik / Bulaş
  • Simetri / sıralama
  • Tekrarlayan Düşünceler / Mütecaviz Düşünceler
  • İstifçilik / Biriktiricilik

Obsesyonlar (Takıntılar): Bir takıntı, zihninize defalarca giren, endişe, tiksinti veya huzursuzluk duygularına neden olan istenmeyen ve hoş olmayan bir düşünce, imge veya dürtüdür.
Kompulsiyonlar (Zorlantılar): Obsesif düşüncenin getirdiği hoş olmayan duyguları geçici olarak gidermek için yapılması gerektiği düşünülen tekrarlayan bir davranış veya zihinsel eylemlerdir.

OKB'nin bazı etkili tedaviler vardır.

Etkinliği kanıtlanmış tedaviler:

Psikoterapi: Bilişsel Davranışçı Terapi OKB'nin etkinliği kanıtlanmış birinci sıra tedavilerindendir. 
İlaç tedavisi: Kimi seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin (SSRI'lar) OKB'de etkinliği kanıtlanmıştır.
BDT genellikle oldukça hızlı bir etkiye sahiptir. Genellikle SSRI'larla tedavinin etkilerini fark etmeniz birkaç ay sürebilir, ancak hangi yöntem seçilirse seçilsin çoğu insan sonunda fayda sağlayacaktır.

Dr. Şengül Altınöz - Psikiyatrist & Psikoterapist
WhatsApp İletişim Hattı